dahilde işleme nedir

ATR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Onay İşlemleri

ATR belgesi, genellikle bir ülkeden diğerine yapılan geçici mal ihracatında kullanılan bir ticaret belgesidir. İşte ATR belgesi düzenleme işlemlerinin temel adımları...

Okumaya Devam Et
dahilde işleme nedir

Dâhilde İşleme Rejimi: Kapsamı ve İşleyişi

Dâhilde işleme rejimi, ihracatın teşvik edilmesine yönelik önemli bir strateji olup, bu sistem üzerinde çalışan birçok işletme ve firmaların küresel rekabette öne çıkmalarını sağlar. Bu rejim; hammadde, yarı madde, yarı mamul, mamul, ara malı, ambalaj ve benzeri unsurların ihraç edilecek ürünlerin üretim sürecinde kullanılması için sağladığı vergisel muafiyetler ve teşvikler ile ön plana çıkar.
Dâhilde işleme rejiminin temel amacı, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını genişletmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmektir...

Okumaya Devam Et
hariçte işleme nedir

Hariçte İşleme Rejimi: Temel Prensipler ve İşleyiş

Hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın, işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve ardından bu ürünlerin tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak tekrar serbest dolaşıma girmesini mümkün kılan özel bir düzenlemeyi ifade eder. Bu rejim, özellikle ihracatı teşvik etmek ve yerli üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi adına tasarlanmıştır.
Hariçte işleme rejimi, belirli bir süre için yurt dışına çıkan ve belirli bir işlem gördükten sonra tekrar yurt içine dönen ürünler için uygulanabilir bir sistemdir. Bu rejimin en büyük...

Okumaya Devam Et